Geçmiş Etkinliklere Katılanlar / The Persons That Participated in Past Events

Prof. Dr. Adnan Öztürk (Ankara/Türkiye)

1960 yılında Sivas’da doğdu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında doçent, 1996 yılında Profesörlüğe atandı. 1997-2004 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Dekan olarak görev yaptı. 1999 Aralık ayından itibaren dört buçuk yıl süre Orhan Cebrailoğlu ve İlham Enveroğlu atölyesinde resim çalışmalarına devam etti. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne geri döndü, 2010-2013 yılları arasından Dekan olarak görev yaptı. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca resim çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir. Öztürk, yurt içinde ve dışında 27 kişisel ve karma sergiye katılmıştır.


Prof. Dr. Adnan Tepecik (Ankara/Türkiye)

1957 yılında Erzurum’da doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Dünya Bankası bursu ile İngiltere’de öğrenme kaynakları üzerine eğitim gördü. 1998 yılında Doçent, 2004 yılında Profesör oldu. Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmaktadır. 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığına atandı. Şimdiye kadar 8 kişisel sergi, 3 sanat ve tasarım ödülü sahibi olan Tepecik tasarım eğitimi alanında 3 kitap ve hakemli dergilerde yüze yakın hakemli dergide makalesi bulunmaktadır. Halen 2008 yılında atandığı Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde Dekanlık görevine devam etmektedir.


Öğr. Gör. Ahmet Vural (Şanlıurfa/Türkiye)

1989-2003 yılları arasında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev yaptı. 2014’den bu yana Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü-Resim-İş Eğitimi Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçı 8 tane kişisel sergisinin yanı sıra çok sayıda karma sergiye de katılmıştır.


Prof. Dr. Alaybey Karoğlu (Ankara/Türkiye)

1961 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans; 1988 yılında Resim dalında Sanatta Yeterlilik belgesi aldı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sanat Tarihi Bilim Dalı’nda Doktora diploması aldı. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünün kurucu Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapmaktadır. Karoğlu olan Türkiye Güzel Sanatlar Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Yönetim Kurulu ve Uluslararası Dünya Sanat Akademisi ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği (UPSD) üyesidir.


Yrd. Doç. Dr. Ali Düzgün (Van/Türkiye)

1954 yılında Elazığ’da doğdu. 1977’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1980’de mezun olduğu bölümde öğretim görevlisi ve Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1987’de Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi bölümünde lisansını tamamladı.1989’da sanatta yeterlilik aldı. 1990’da master eğitimini tamamladı. 1994’de doktora diploması aldı. 1994-2002 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Resim Bölümü ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 1995-1998 Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve 2002-2008 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar eğitimi Mesleki Resim Anabilim Dalı Öğretim üyeliği görevini sürdürdü. 2008 ve halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeliğini sürdürmektedir. 40.kişisel resim sergisini açtı ve yüzlerce karma resim sergisine katıldı. Sanatçının birçok ödülleri ve başarı belgeleri vardır.


Doç. Alişer Alikulov (Özbekistan/Taşkent)

1966 yılında Özbekistan’ın Taşkent şehrinde doğdu. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde sanat eğitimini tamamladı. Halen Taşkent Üniversitesi Milli Ressamlık ve Tasarım Enstitüsünde çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçı çalışmalarını realistik stilde uygulamaktadır.


Prof. Dr. Bedri Karayağmurlar (İstanbul/Türkiye)

1951 yılında Niğde’de doğdu. İlkokulu Bursa İnegöl İshakpaşa İlkokulu'nda, Orta Okulu İnegöl Orta Okulunda okuldu.1969 Çanakkale Öğretmen Okulu’nu bitirdi.1974 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden’ de mezun oldu.1987 D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde lisans tamamladı. 1990’da D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde resim Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 1993 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda sanatsal çalışmaları ile Sanatta Yeterlik (Doktora) programını bitirdi. Değişik eğitim kurumlarında resim öğretmeni olarak çalıştıktan sonra; 1995’de D.E.Ü. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2002 Doçent, 2008 de Profesör oldu. Bugüne dek 26 kişisel açtı, yurt içi ve dışında çok sayıda sergiye katıldı. Beş ödül aldı. Resimleri resmi ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Sanatçı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir. Resim çalışmalarıyla birlikte yürüttüğü edebiyat çalışmalarını öykü ve şiir alanlarında sürdürdü. Bunları birçok edebiyat dergisinde yayınladı. Sanat kuramları ve eleştiri alanındaki yazılarını da sanat dergilerinde yayınlamayı sürdürmektedir. Halen İzmir D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ndeki görevini sürdürmektedir.


Berrin İlhan (Antalya/Türkiye)

Lisan eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı’nda tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar, Resim Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde doktora eğitimi yapmaktadır. 2005 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 66. Devlet Resim, Heykel, Seramik ve Özgün Baskı yarışmasında Resim alanında ödül aldı. Halen KACU sanat atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürmektedir. İlhan Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, Unusual Art Grup ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar derneği üyesidir.


Doç. Dr. Birsen Çeken (Ankara/Türkiye)

1962 Yılında Rize-Çamlıhemşin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik derecesi aldı. 1996–2002 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2002–2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümüne Doçent olarak atandı. Halen Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Sanatçı ulusal ve uluslararası birçok kişisel sergi açmış ve birçok ulusal ve uluslararası karma sergiye eserleri ile katılmıştır. GESAM ve TÜRKSAV üyesidir.

She was born in Çamlıhemşin, Rize, in 1962. She completed her primary and secondary education in Ankara. She graduated from the Branch of Painting of the Department of Applied Arts Education, Faculty of Vocational Education, Gazi University in 1984. She obtained the proficiency in art degree at the Institute of Social Sciences in Selçuk University, in 1992. She worked as an assistant professor and the head of the Department of Painting at the Faculty of Education in Çanakkale Onsekiz Mart University between the years 1996-2002. She worked as an assistant professor in the Department of Applied Arts at the Faculty of Vocational Education, Gazi University between the years 2002-2011. She was appointed as an associate professor to the Graphic Design in the Faculty of Art and Design, Gazi University in 2011. She is still the head of the Department of the Graphic Design in the Faculty of Art and Design, Gazi University. The artist has opened a great many individual exhibitions and participated in many national and international group exhibitions. She is a member of the associations of GESAM and TURKSAV.


Doç. Dr. Burcu Arıcı Tüzün (Ankara/Türkiye)

1967 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Adnan Turani Atölyesinde tamamladı. Yüksek Lisansını Mersin Üniversitesi ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültelerinde tamamladı. Halen Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.


Yrd. Doç. Dr. Ceyda Güler (İstanbul/Türkiye)

Kayseri’de doğdu. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılında Yardımcı Doçent unvanını aldı. İki kişisel sergi açan sanatçı, E.Ü.G.S.F. Resim Yarışması’nda mansiyon ve 2012 Yılın Genç Ressamı yarışmasında birincilik ödülünü aldı.

She was born in Kayseri. She was graduated with the finest marks degree from Erciyes University, Fine Arts Faculty, Painting Department. She completede her MA in Marmara University, Fine Arts Educational Department. She completede her PhD at the same department. She started to work as research assistant in Basic Design Department of Mimar Sinan Fine Arts University in 2007. In 2011 she recieved her academic title as Assistant Professor and she has proceeded her career ever since. She had been obtained two award, a honarable mention in E.Ü.G.S.F. Painting Competition and the firstplace in 2012 The Young Artist of The Year, and two solo exhibitions.


Öğr. Gör. Carol Irving (ABD)

Carol Irving is an artist who lives and works in New York City. Since 1991, her sculptures and video installations has been exhibited throughout the United States and Europe. Irving received her graduate degree (MFA) from the Sculpture Department in the School of Art at Yale University. She received an undergraduate degree with Honors from Brown University's Department of Visual Art in 1989. During the past seven years, she has been employed as a Professor in the Art, Design History and Theory Department and Art, Media & Technology Department at Parsons The New School in New York City teaching critical theory, studio classes as well as writing courses. Before that Irving taught at The Cooper Union, lectured and was a visiting artist at Brown University. In addition to her practice as an artist, Irving has edited artist's catalogues and written reviews. As of January 2014, Carol Irving is living in Istanbul, Turkey.


Öğr. Gör. Dr. Çağatay Akengin (Ankara/Türkiye)

1975 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2006’da Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisansını ve aynı yerde doktorasını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Görevlisi Dr. olarak görev yapmaktadır. Sanatçı 4 kişisel sergi açmış ve pek çok karma resim sergisine katılmıştır.


Claudio Fornas (İtalya)

İtalya’nın Padua şehrinde doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi’nde lisans eğitimini tamamladı. IUAV’de yüksek lisansını tamamladı. Bulgaristan, Polonya, Türkiye, Küba gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkede karma uluslar arası sanatsal organizasyonlara katıldı. İtalya ve dışında çok sayıda kişisel sergilerde bulundu. Sanatçının çalışmaları İtalya ve diğer ülkelerde koleksiyonlarda yer almaktadır.


Prof. Clemens Beungkun Sou (South Kore)

1993-2011 yılları arasında Macaristan, İngiltere ve Kore başta olmak üzere çeşitli ülkelerde suluboya tekniğinde dersler verdi. Yüksek Lisans eğitimini Angewandte Ulusal Üniversitesinde; doktora eğitimi aldı. Sanatçı 1995 yılından bu yana ASPORA Uluslar arası Sanatlar Üyeleri Kuruluşu’nun her yıl düzenlenen sergi aktivitelerine katılmaktadır. Sanatçı halen Asropa Uluslar arası Sanat Organizasyonlarının Kore’li sanatçı olarak üyesidir. 1993 yılından bu yana Moedlinger Sommerakademie ve Budapest Sommerakademie’de Profesör olarak çalışmaktadır.


Emine Özdemir (İzmir/Türkiye)

1957 yılında Amasya’da doğdu. 1980’de DEÜ BEF’den mezun oldu. 2002 yılında resim öğretmenliğinden emekli oldu. Sanatçı çok sayıda resim yarışmasında jüri üyesi olarak görev almıştır. Katıldığı yarışmalardan 5 ödülü bulunan sanatçının pek çok eseri de sergilenmeye layık görülmüştür. Sanatçının yurtiçi ve yurtdışında, Bulgaristan, Brezilya, Yunanistan, Sırbistan, Tunus, Japonya, Çin, Polonya, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve daha birçok ülkede eserleri müze ve koleksiyonlarda bulunmaktadır. Ağaç baskılarında dokusal çeşitlilik ve zenginlikle birlikte kurgusal yapıda açık/koyu dengesi, formlar arasındaki yumuşatılmış dokusal geçişler ve sadeleşmeye doğru gidiş görülmektedir. Ustaca bir titizlikle olgun renkler kullanarak formlarda estetik bir yapı oluşturmaya çalışmıştır. UPSD üyesi olan sanatçı, 22i yurtdışı 20si özgün baskı olmak üzere 25 kişisel, 130 karma sergiye katılmıştır. HIAA (Finlandiya Uluslararası Sanatçılar Birliği) üyesidir. Halen İzmir Güzelbahçe’de bulunan atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.


Öğr. Gör. Emine Teker (Şanlıurfa/Türkiye)

1984 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora programına girdi. 2011 yılından beri Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İkisi kişisel olmak üzere çok sayıda karma sergiye katılmıştır.


Yrd.doç. Erdoğan Ergün.

30 Ekim 1972 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Lisans programını Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans ve sanatta Yeterlik programını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Güdümlü araştırma projelerinde görev aldı, birçok karma sergiye katıldı, çeşitli yarışmalarda jüri üyeliğinde bulundu, ulusal ve uluslararası sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirdi. 2006 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik TasarımBölümü’nde çalışmakta olan Erdoğan Ergün, evli ve bir çocuk babasıdır.


Erol Yıldır (İstanbul/Türkiye)

1960 yılında Göksun’da doğdu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans; 1989 yılında Resim dalında İnönü Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlilik belgesi aldı. 1996 yılında İnönü Üniversitesi’nde resim okutmanı olarak, 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünün kurucu Öğretim Üyesi olarak, 1997 yılında İnönü Üniversitesinde öğretim üyeliği görevini sürdürdü. 2008 yılında kurucu öğretim üyesi olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görev yaptı. 2013 yılında bu görevinden emekliye ayrıldı. Halen İstanbul’daki kişisel atölyesinde serbest çalışmaktadır.


Esengali Sadırbayev (Almata/Kazakistan)

1965 yılında Kakistan’ın Almata şehrinde doğdu. 1995 yılında Kazakistan Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde Lisans eğitimini tamamladı. Kazakistan çeşitli müzelerinde restaratör olarak çalıştı. Halen serbest sanatçı olarak çalışmaktadır.


Ethem Baymak (Prizren/Kosova)

1952’de Kosova’nın Prizren şehrinde doğdu. Çok yönlü olan sanatçı Dr.Ethem Baymak Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde Sanat Tarihi dersini vermektedir. Değişik konularda 24 özgün kitabı olan sanatçı, eleştiri, deneme, şiir gibi yazın türlerinde incelemeleriyle uluslar arası bilimsel toplantılara katıldı. Balkan Türk ressamlarından önde gelen Baymak’ın çok sayıda kişisel ve ortaklaşa sergileri mevcuttur. Aldığı takdirler, altın plaketler ve dereceler bunu doğrulamaktadır. Uzmansal çalışmalarını Çekoslovakya, İtalya, Almanya, Hırvatistan gibi ülkelerde sürdürdü. Sanatçının ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki özel ve müze koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Ayrıca Baymak, Kosova Türk Sanatçılar Derneği Başkanı ve Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali’nin düzenleme kurulu başkanıdır. Halen Kosova’da kişisel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.


Doç. Dr. Fatih Başbuğ (Antalya/Ankara)

1979 yılında Ankara’da doğdu. 2000 yılında lisans eğitimini Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2000-2003 yılları arasında M.E.B’e bağlı okullarda ve TED Konya Koleji'nde Resim Öğretmeni olarak görev yaptı. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini; 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı. 2010’de Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak atandı. Fakültenin kuruluş aşamasında Dekan Yardımcılığı ve Resim Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2012 yılında Plastik Sanatlar (Resim) alanında Doçent unvanı aldı. 2013’de Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Burada Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür yardımcılığı, Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı, Grafik Bölüm Başkanlığı, Akdeniz Sanat Dergisi Editörlüğü gibi idari ve akademik görevlerde bulundu. Çok sayıda eseri, özel ve resmi koleksiyonlarda bulunan sanatçı, yüzden fazla karma, grup ve yarışmalı sergilere katılmış, resim alanında dokuz ödül kazanmıştır.


Feridun Işıman (KKTC)

1949 yılında Kıbrıs’ta doğdu. 1972 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü Turan Erol Atölyesi’nden mezun oldu. 1974-75’de Finlandiya’da sanatçı ve eğitmen olarak çalıştı. 1975-2012 yılları arasında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Yakındoğu Güzel Sanatlar Fakültesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Amerika, Hollanda, Makedonya ve Kıbrıs’da kişisel sergiler açtı. Birçok Avrupa ülkesi, Türkiye ve Kıbrıs’da karma sergilerde yer aldı. Uluslar arası sanat kolonilerinde KKTC temsilen eserler üretti. Halen resim ve müzik dallarında çalışmaktadır.


Gabriele Schaffartzik (Almanya)

Born 1964 in Bremen/Germany.Lives in Göttingen/Germany. MA in Slavic Philology and Christian Archeology/History of Byzantine Art at Georg-August-University in Göttingen, Germany. Study abroad at the Graphic Department of the Academy of Fine Arts, Jagiellonian University, Cracow- Poland, as well as at various icon-painting studios in Russia, France, Austria and Germany. Founding member and President of the art institution „KulturRad". Organisation of the annual „Open Studios" and of an annual group display of artists in the region around Göttingen, Germany. Member of Germany's Federal Association of Visual Artists (BBK), President of the regional section BBK-Harz. Member of Milorad Corovic“ (ULUIH), Association of Visual Artists of East Herzegovina.


Guwançmyrat Annamämmedowiç (Aşkabat/Türkmenistan)

1972 yılında Türkmenistan’ın Aşkabat şehrinde doğdu. Türkmenistan’ın Milli Ressamlık Akademisini bitirdi. Türkmenistan ressamlar birliği üyesi olan sanatçı halen kişisel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.


Arş. Gör. Güliz Baydemir (İstanbul/Türkiye)

1982’de Tekirdağ’da doğdu. 2005’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2009’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2010’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik eğitimine ve Resim Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2011-2012’de Erasmus Programı ile İtalya’da Urbino Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde eğitim gördü. Yurt dışında 1, yurt içinde 3 kişisel sergisi olan sanatçı; yurt dışında ve yurtiçinde 50’nin üzerinde karma sergiye katılmıştır. Alanında kazandığı 9 ödülü bulunmaktadır. Eserleri yurt dışında İtalya, Makedonya, Kosova, Arnavutluk gibi ülkelerde ve yurtiçinde çeşitli kamusal ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.


Doç. Dr. Gültekin Akengin (Ankara/Türkiye)

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği’nde lisans eğitimini tamamladı. 1999’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 1997-2002 yılları arasından Onsekiz Mart Üniversitesi’nde uzman oldu. 2007-2010 Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde; 2010 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinde Yrd.Doç. olarak çalıştı. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinde Doç.Dr. oldu. Halen akademik/sanatsal çalışmalarına aynı fakültede devam etmektedir.


Haldun Özbudun (Şanlıurfa/Türkiye)

1963 yılında Milas'ta doğdu. 1995 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisansını bitirdi. 2008 - 2013 arasında HRÜ Eğitim Fakültesi GSEB Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 3 kişisel, çok sayıda karma sergiye katıldı. 5 Ödül kazandı. Sanat eğitimi akreditasyonu konulu ACCREDIARTNET projesi üzerinde çalışmaktadır. Halen Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.


Prof. Hasan Pekmezci (Ankara/Türkiye)

1945 yılında Konya-Beyşehir-Üzümlü’de doğdu. İlkokuldan hemen sonra İvriz Öğretmen Okulu’nu kazandı. 1965 yılında İstanbul Çapa Öğretmen Okulu’nu birincilikle bitirdi. 1968 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Sakarya-Arifiye Öğretmen Okulu, Çankırı Orta Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde görev yaptı. 1987’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim üyeliğine atandı. 1995’de Profesör oldu. Sanatçı günümüze kadar 55 kişisel sergi gerçekleştirdi. Sanat alanında çeşitli makale ve yazılarının yanında sekiz kitabı yayınlandı. ÇAĞSAV Vakfı Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Üyesi olarak tüm dernek sergilerinde ve çeşitli sergi kataloglarında yer aldı.


Hüsamettin Koçan (İstanbul/Türkiye)

1946 yılında Bayburt’da doğdu.1970 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1975 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Asistan olarak göreve başladı. 1978 Avusturya Hükümet Bursu ile Salzburg’a gitti ve Şehir Onur Ödülü aldı.1981’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi oldu. 1983’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sanatta Yeterliliğini tamamladı. 1986’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Doçent oldu. 1989’da UPSD Kurucu Kurul Üyesi ve 1990-1995’de UPSD Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

1991’de II. Asya-Avrupa Bienali Türkiye Komiseri; 1991’de I. İstanbul Sanat Fuarı kurucusu oldu.1993’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Profesör oldu. 1997-2005’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı; 2000’de Avustralya Wollongong Üniversitesi davetli öğretim üyesi oldu. 2000 yılında Baksı Halk Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi Müze Projesini hazırladı. 2002-2005’de İngiltere, Almanya, Avusturya, İspanya, Portekiz, İtalya, Polonya, Japonya, Kore ve Belçika’da araştırmalarda bulundu. Pek çok yarışmanın seçici kurulunda bulunan Prof. Koçan, sayısız kişisel sergi gerçekleştirdi ve karma sergilerde yer aldı. Sanatçı, 2005 yılında kurduğu vakıfla Baksı Müzesi’ne hayat verdi. Kişisel sanat çalışmalarının yanı sıra halen müze çalışmalarını yürüten Hüsamettin Koçan, Okan Üniversitesi'nde de ders veriyor.


Yrd. Doç. Dr. H.Kübra Ergin Halhallı (Şanlıurfa/Türkiye)

1982 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 2004-2005 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Yüksek Lisansa başladı. 2005-2006 yılında burslu olarak Almanya Köln Üniversitesinde öğrenim gördü. 2007 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde doktora eğitimini tamamladı. Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde yardımcı doçent ve ana bilim dalı başkanı olarak çalışmaktadır. Ergin, 7 kişisel olmak üzere, çok sayıda yurtiçi-yurtdışı sergileri, bienaller ve trienallere katılmıştır. Ayrıca resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.


Joana Trzcinska (Polanya)

1983 yılında Polonya’nın Todz şehrinde doğdu. Warşova’da Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öğrencisidir. Polonya’da birçok sanatsal organizasyona katılmıştır. Sanatçının resim alanında çalışmalarının yanı sıra kamusal alanda da çalışmalarına Polonya, Warşova’da devam etmektedir.


Juman Nimri (Ürdün)

Jordanian Artist Juman Nimri , Born in Jordan 1974 , Juman obtained a B.A. in Fine Arts at Yarmouk University in Jordan (1996) , had three solo exhibitions , she has attended several Artists Residency in Bangladesh , Spain , Switzerland and Jordan . Nimri has been invited to the 5th International Cairo Ceramics Biennale (2000) , the 4th International Cairo Graphic Biennale (2003) , Nepal's International Art festival on the status of women (2009), She was a warded the International Creation Grant from La Rectoria Center in Barcelona , Span (2009) . and the 18th Seoul International Art Festival (Korea – Mideast 2010"Pease" ), International Meeting of Turkish and Arabian Artists / Turkey( 2012), Symposium Sharm Al Shaikh (Ostraka) , Egypt (2012) . International Pinargozu Painting Symposium ,Isparta , Turkey (2013) . The second Arab Forum plastic arts/Kenitra-Morocco(2013). The 11th International Festival of fine arts in the city of FES/Morocco(2013).


Lucia Gava (İtalya)

İtalya’nın Padua şehrinde doğdu. Lisans eğitimini İtalya ve Kunstgeschıedenis İnstituuit-Üniversiteit Van Amsterdam, Netherlands’da tamamladı. Yüksek lisansını Museography alanında Padua Üniversitesi’nde; doktorasını sanat tarihi alanında Venice University’de (Ca’Foscari) de; post doctorasını Venice University’de tamamladı. Gava, özellikle Doğu-Batı arasındaki uluslar arası ilişkilerin sanat bağlamında ve aracılığı ile ilgili olarak çalışmalarını yürütmektedir. Birçok makalesi ve eleştirisi yayımlanan Gava, ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlarda da görev almıştır. 1990’lı yıllardan bu yana Padua Müzesi ve Banks Belediye Vakfı için çalışmaktadır.


Öğr. Gör. M. Emin Hatipoğlu (Şanlıurfa/Türkiye)

1975 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde; yüksek lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Bölümü’nde tamamladı. 1999-2004 yılları arasında Milli Eğitime Bağlı okullarda Resim-İş Öğretmeni olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.


Doç. Mamed Yarmammedov (Aşkabat/Türkmenistan)

1972 yılında Türkmenistan’ın Aşkabat şehrinde doğdu. Özbekistan Behzat adına sanat enstitüsünü bitirdi. Halen Devlet Ressamlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Arş. Gör. Mehmet GÖKTEPE (İstanbul/Türkiye)

1976 yılında Van’da doğdu. 1999 da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi. 2005 yılında YYÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana bilim Dalında 1960 Sonrası Türk Resminde Figüratif Eğilimler Konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında YYÜ Güzel Sanatla Fakültesi Resim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Aydın AYAN danışmanlığında sanatta yeterlilik yapmakta ve aynı zamanda resim bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.


Mehmet İnci (Şanlıurfa/Türkiye)

1957’de Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa’da tamamladı. Kamu kuruluşunda uzun yıllar görev yaptı. İnci, 1 kişisel sergi ve çok sayıda karma sergiye katıldı. Bunlardan en önemlisi 2000 yılında TBMM’de açılan karma sergide 5 adet çalışması Kültür Bakanlığı tarafından satın alınmıştır. Halen Şanlıurfa’da kişisel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Şanlıurfa Belediye’sinin resim kursunda usta öğretici olarak faaliyet göstermektedir.


Mehmet Nihat Kürkçüoğlu (Şanlıurfa/Türkiye)

1946 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa’da okudu dışarıdan fark derslerine girerek öğretmen okulunu bitirdi. On yıl öğretmenlik yaptı ve daha sonra Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde fotoğrafçı olarak çalıştı. Merhum Urfa Valisi Erdoğan Cebeci zamanında valilik ressamlığını 15 sene sürdürdü. Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Mardin ve Adapazarı sergileri oldu. 1988 yılında Şanlıurfa Belediyesinin ve 1991 yılında Şanlıurfa İli Kültür Sanat Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın Kültür ve Sanat Ödülüne layık görüldü. Ankara’daki sergisinde Kültür Bakanlığı iki tablosunu satın aldı. Ayrıca bir tablosu da Ankara Resim Heykel Müzesinde bulunmaktadır.


Mensura Jahic (Bosna Hersek)

1958 yılında Sarajevo’da doğdu. Bosna Hersek’te ve dünyanın değişik yerlerinde sayısız karma ve şahsi fotoğraf sergisi açtı. 2011 yılında uluslararası kültürel işbirliği alanında ki çalışmaları sebebi ile Rusya Federasyonu tarafından ‘UNESCO Onursal sanatçısı belgesi ile ödüllendirildi. Uzun yıllardır 1949 yılında Bosna Hersek’te kurulmuş olan Sarajevo Fotoğraf Kulübünün başkanlığını yürütmektedir.

She was born in 1958 in Sarajevo . She has exhibited her art fotographs at numerous solo and joint exhibitions in Bosnia and Herzegovina and around the World. In 2011 she received,in the Russian Federation, the title and diploma ‘’ Honorary Acedemician of UNESCO ‘’ for her success and achievements in the field of international cultural cooperation. For many years Mensura Works as the manager and deputy president of Photography Club ‘Sarajevo’ founded in 1949 in Bosnia and Herzegovina.


Mırsada Baljıc (Bosna Hersek)

17 Şubat’ta Capljina’da doğdu . Profesyonel ilk sergisini Capljina’da 1985 yılında açtı. Savaş öncesinde (1992-1995 ) Neum ve Sarajevo’da sanat galerileri olan Baljic , pek çok sergi ve sanat projeleri organize etti. 2000 yılında Kültür Bakanlığın , 2003’te Sarajevo Canton Bakanlığı tarafından ‘ Başarılı Bağımsız Sanatçı ‘ ödülü verilmiştir. 2002 yılından bu yana Bosna ve Hersek Sanatçı Organizasyonunun aktif üyesidir. Halen Sarajevo’da ‘Preporod’ Görsel Sanatlar Eğitim merkezini yönetmekte ve sergiler dışında resim dersleri vermektedir.

She was born in 17 February and opened her first Professional exhibition in 1985. Savaş öncesi (1992-1995) she run art galeries in Neum and Sarajevo . During the seige in Sarajevo she organized several artistic projects and exhibitions. In 2000she was appointed as an ‘’Outstanding Independent Artist’ by the Federal Ministry of Culture and in 2003 by the Ministry of Sarajevo Canton. She has been an active member of the Association of Artists of Bosnia and Herzegovina since 2002. Mirsada lives in Sarajevo and manages the ‘Preporod’Gallery’s educational Creative Center of Visual Arts , which offers painting courses as well as regular exhibitions.


Midat Muhammetov (Ufa/Başkurdistan)

1955’de Rusya’nın Orenburg şehrinde doğdu. Ufa Güzel Sanatlar Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı. Rusya Ressamlar birliğinin üyesidir. Serbest ressam olarak çalışmaktadır.


Milvio Lenardon (İtalya)

İtalya’nın Pordemone şehrinde doğdu. Sanatçı teknik çalışmalarından sonra video ve grafik sanatı alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Bulgaristan, Türkiye, Polonya başta olmak üzere çok sayıda ülkede kişisel ve karma uluslar arası sanatsal organizasyonlara katılmış olan sanatçı çalışmalarına İtalya’da devam etmektedir.


Arş. Gör. Mustafa Baytar (Şanlıurfa/Türkiye)

1982 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde; yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamladı. 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde başladığı doktora programına halen devam etmektedir. 2012 yılından bu yana Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Baytar’ın, 2 kişisel sergisinin yanı sıra birçok yarışmalı/karma sergilere katılmış ve çeşitli ödüller almıştır.


Mustafa Dulda (İstanbul/Türkiye)

1946’da Yozgat’ta doğdu. Lisans eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde tamamladı. Adana’da Sabancı Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü olarak 30 yıl süreyle çalıştı. Aynı zamanda üç yıl süre ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nda müdür olarak çalıştı. Tüm çalışma hayatı süresi boyunca öğrencilere ve halktan heveslilere resim dersleri verdi. Halen İstanbul’da kişisel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.


Öğr. Gör. Dr. Naile Çevik (Ankara/Türkiye)

1975 yılında Ankara’da doğdu. 2002 yılında lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde tamamladı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde öğretim elemanı olarak göreve başladı. 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2009’da Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde göreve başladı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmakta ve akademik/sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.


Natalia Bajenova (Moskova/Rusya)

1956’da Rusya’nın başkenti Moskova’da doğdu. Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Rusya Ressamlar Birliği ve İRİDA Kadın Ressamlar Birliğinin Üyesidir. 19 yıl Aquarius Sanat Merkezi’nin yöneticisi oldu. Rusya ve yurt dışında 250 den çok karma ve kişisel sergi açmıştır. Halen Rusya’da serbest sanatçı olarak çalışmaktadır.


Okutman Necla Tosmur (Şanlıufa/Türkiye)

1997- Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatla Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu 1997-1998 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Formasyon Dersleri aldı.1998-2003: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Orta Öğretim okullarında Resim Öğretmenliği yaptı. 2003 Yılında Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Anabilim Dalında Okutman olarak çalışmaya başladı. Halen aynı görevi sürdürmektedir. 4 kişisel, ulusal, uluslarası, çalıştay ve festivallerde 45 den fazla karma sergiye katıldı; özel ve devlet koleksiyonlarında eserleri bulunmaktadır.


Prof. Dr. Nurseren Tor (Mersin/Türkiye)

1964 yılında Mersin’de doğdu. Sanatçı 1981’den 1986’ya kadar İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisinde Prof.Neşet Günal ve Prof.Neşe Erdok’un öğrencisi olarak resim eğitimi aldıktan sonra eğitimine Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’nde devam etti ve 1997’de Prof.Marvan’ın usta öğrencisi olarak tamamladı. 1987-1991 yılları arasında yüksek lisans yapan Nurseren Tor, 1994’den 1995’e kadar Madris Complutence Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gördü. Şimdiye kadar Almanya’da, İspanya’da, Mısır’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Türkiye’de 20 kişisel sergi açan sanatçı beş burs kazandı, çok sayıda karma sergide ve uluslar arası sempozyumda yer aldı. 2004’den beri Nurseren Tor an Dem Projekt, Schuldiges?, Kinder in Gefangnissen (Suçlu? Çocuk ve Cezaevi) projesinde çalışmaktadır. Sanatçı Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Üyesidir. Dekan olarak da idari görevini sürdürmektedir.


Saadet Özgür (İzmir/Türkiye)

1976 yılında Alaşehir’de doğdu. 1999-2003, D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 2009 yılında yüksek lisans programına başladı. 2012’de D.E.Ü., Buca Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı. 2012’de DEU. Güzel Sanatlar Fakültesi, giriş sınavlarına hazırlık kursunda eğitmenlik yaptı. 2014’de Mustafa Şık İlköğretim Okulu’nda resim öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İzmir’deki atölyesinde sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.


Oksana Yevdokimenko (Belarus)

1984 yılında Moskova da doğdu. 2007 de Vitep Üniversitesi’nin Ressamlık ve Grafik balerus da bitirdi.Ulusalarasr sergiler ve etkinlere katıdı Halen belarusun Mogelof şehrinde yaşyor çalışıyor.


Doç. Dr. Orhan Cebrailoğlu (Konya/Türkiye)

1970 yılında Azerbeycan’ın Gence şehrinde doğdu. 1992 yılında Lisans eğitimini Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı. 1998’de Yüksek Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde; 2006’da Doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2006 yılında Yardımcı Doçent; 2011 yılında Doçent unvanını aldı. Sanatçı, 2010 yılında Uluslararası Mevlana Sanat Günleri; 2011’de I.Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanat Günleri, KTO Karatay Üniversitesi; 2012’de Uluslararası Türk Arap Sanatçılar Buluşması, KTO Karatay Üniversitesi; 2012’de II.Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanat Günleri, KTO Karatay Üniversitesi; 2013 Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar, Arap ve Türk Dünyası Ressamlar Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi; 2013 I. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Sanat Çalıştayı; 2013’de III.Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanat Günleri, KTO Karatay Üniversitesi ve 2014 IV.Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanat Günleri, KTO Karatay Üniversitesi aracılığı ile tamamı uluslar arası katılımlı olmak üzere 8 küratörlü çalıştay ve serginin küratörü olmuştur. Cebrailoğlu, yurt içinde ve dışında 10 kişisel serginin yanı sıra 100 den fazla karma sergiye katılmıştır. Sanatçı halen Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.


Patimat Guseynova (Mahaçıkala/Dağıstan)

1972 yılında Dağıstan’ın Mahaçıkala şehrinde doğdu. İzbirbaş Pedagoji Fakültesi’nde ve Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesinin ressamlık ve grafik bölümünü bitirdi. Dağıstan Milli Güzel Sanatlar Müzesi’nde ressam ve restoratör olarak çalışmaktadır.


Arş. Gör. Ramazan CAN (Ankara/Türkiye)

1988 yılında Manisa’da doğdu.2011 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ayrıca Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

He was born in Manisa in 1988. He was graduated from Gazi Üniversitesi Fine Arts Educaiton Department in 2011 and is still studying for his masters degree in Gazi Üniversitesi Fine Arts Institue, painting branch of art. He is also working as a research assistant in Fine Arts Faculty of Gazi University.


Uzman Rasim Bağırlı (Ankara/Türkiye)

1980 Azerbaycan’da doğdu. 2001 Lisans, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nden lisans;2008 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik Anabilim Dalında görev yapmaktadır. 2013 Halen sanatsal ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.


Doç. Dr. Rasim Özgür (İzmir/Türkiye)

1952 yılında Kırcali' de (Bulgaristan) doğdu. Resim çalışmalarına 1968-1972 yılları arasında Cebel Teknik Lisesi'nde başladı. 1978 tarihinde Stanke Dimitrov Resim Meslek Yüksek Okulu'nu, 1981 yılında da Veliko Tırnova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. 1981-1984 tarihleri arasında öğretmenlik yaptı, kurucusu ve Resim Dalı yöneticisi olduğu Cebel Sanatçılar Kulübü'nde çalışmalarda bulundu. 1984-1986 yılları arasında Bulgar asimilasyon politikasına karşı çıkmasından dolayı tutuklanarak Belene'ye sürüldü. 1986-1989 yıllarında şehir düzenleme ve rekreasyon işlerinde çalıştı. 22 Haziran 1989 tarihinde zorunlu göçe tabii tutularak Türkiye'ye geldi. Aynı yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne Öğretim Görevlisi; 1996 yılında Yardımcı Doçent; 2012 yılında Doçent oldu. Halen aynı kurumda çalışmalarına devam etmektedir.


Remzi Kara (Şanlıurfa/Türkiye)

1949’de Şanlıurfa’da doğdu. İlköğretim ve liseyi, Şanlıurfa Lisesi’nde okudu. Bir sene İstanbul Güzel Sanatlar Akademisine devam ettikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne geçerek, buradan mezun oldu. 30 yıla yakın bir süre İstanbul’da resim üzerine çalışmalar yapan sanatçı, İstanbul, İzmir ve Ankara’da kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Halen Şanlıurfa Belediyesi Turizm Kültür Müdürlüğü’nde Usta Öğretici olarak görev yapmaktadır.


Selin Melek Aktan (İstanbul/Türkiye)

Londra’da Royal Akademi London College’da moda tasarımı bölümünü bitirdi. Aktan insan figürü ağırlıklı ilk heykel sergisini 2003 de USA da gerçekleştirdi. Yurt dışında ülkemizi temsilen kültürümüzü Anadolu motifleriyle renklerinden esinlenerek hazırladığı ilk ''Orientalpopart'b'koleksiyonunu Yunanistan'da sergiledi. 2004 yılında aynı koleksiyonla İsviçre’de Zurih Art Show’un en avangard sanatçısı seçildi. Sanatçı, 2008 yılında Avusturya’ya onur sanatçısı olarak davet edildi ve eserleri Salvador Dali’nin heykelleri ile birlikte sergilendi ve 2009 yılında Amerika'da Museum of Americas da sergilenerek müzenin daimi koleksiyonuna alındı. 2010 yılı Aralık ayında Nişantaş'ında ''Apeiron Artplus Galeri ''isimli sanat platformunu kurdu ve ''Sonsuzluğun Mesajı''isimli sergi ile daha önce Newyork da sergilediği soyut resimlerini ilk defa Türk sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçı eserlerini çeşitli defalar Yunanistan, Bulgaristan, İsviçre, Danimarka, Avusturya, Fransa, İtalya, Polonya, Çin, Hindistan, Mısır ve Amerika’da ise New York, Losangeles, Miami eyaletlerinde sergilemiş olup halen Nişantaşı’ndaki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 2009 yılından beri Türkhaberler, Akdeniz Haberci, Sözcühaber, Sözcü Magazin, Afiyetle Dergisi, İstanbul Haber Gazetesi ve Innovalife dergisi gibi farklı medya kuruluşlarında köşe yazıları yazmaktadır.


Sezai Kara (Ankara/Türkiye)

1959’da Gümüşhane’de doğdu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Adana İTİA Ekonomi Fakültesine bir süre devam etti. Yurtdışında müze incelemelerinde bulundu. Çok sayıda yarışmalı, karma ve uluslararası sergilere katıldı. Sanatçının 28 tane kişisel sergisi bulunmaktadır. Katıldığı yarışmalardan 7 adet ödül aldı. Sanatçının eserleri yurtiçi ve yurtdışı, resmi, özel koleksiyonlarda bulunmakla beraber, bazı Kamu ve Devlet müzelerinde yer almaktadır


Sinan Yasdıman (İstanbul/Türkiye)

1958’de İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Vatan Mühendislik Elektrik’de eğitim gördü. 1972 yılından buyana fotoğraf alanında çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca ses sanatçısı olarak İstanbul Radyosu’nda görev yapmıştır. 1989-1992 yılları arasında Amerika’da araştırma ve incelemelerde bulundu. Ulusal ve uluslar arası sanatçıları kültür-sanat alanlarında bir araya getiren sanatçı, çalıştay, sergi ve sempozyumları kişisel ajansı SanARTworK aracılığı ile düzenlemektedir. Halen Digi Art Foto Pentur stilinde özgün çalışmaları aracılığı ile yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel ve karma sergiye katılmıştır.


Şükran Pekmezci (Ankara/Türkiye)

1946 yılında Çankırı’da doğdu. 1962’de Konya Kız Öğretmen Okulu Resim Semineri’ne sınavla gönderildi. 1970’de İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun oldu ve Arifiye Öğretmen Okulu Resim Öğretmenliği’ne atandı. 1975-2000 yılları arasında Milli Eğitime Bağlı okullarda ve Gazi Üniversitesi Mesleki ve Yaygın Eğitim Fakültesi’nde çalıştı. Sanatçı birçok ilde kişisel sergiler düzenledi ve karma sergilere katıldı. 4’ü özel kataloglu olmak üzere 30’dan fazla kişisel sergi düzenledi. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olarak tüm dernek sergilerine katıldı, sergi kataloglarında yer aldı.


Tolonov Irısbay (Kırgızistan)

1953 yılında Kırgızistan’ın Oşskoy ilinde doğdu. SSSB ve Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Ressamlar Birliği’nin üyesidir. S.A.Chuykov adına Ressamlık Fakültesi’ni bitirdi. Sanatçının çalışmaları Kırgız Milli Müzesi’nin koleksiyonunda yer almaktadır. Sanatçı çalışmalarına serbest sanatçı olarak devam etmektedir.


Arş Gör. Tuncay Karoğlu (Çankırı/Türkiye)

1984 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetiminde yapmaktadır. Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.


Prof. Dr. Uğurcan Akyüz (KKTC)

1961 yılında Hopa’da doğdu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. 1987'de Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü'nde Yüksek Lisans derecesi aldı. 1990’da HÜ, GSF, Grafik Bölümü'nde sürdürdüğü Sanatta Yeterlik çalışmasının tez aşamasında iken doktora eğitimi için YÖK bursu ile İngiltere’ye gitti. 1994’de J.F. Laxton bursunu kazandı ve Leicester, De Montfort University School of Design and Manufacture’da öğretim elemanı olarak çalıştı. 1995 yılında DMU’den doktora (Ph.D) derecesi ile Türkiye’ye döndü. 1997'de Doçent ünvanı aldı. 2003'de Profesör oldu ve HÜ, GSF, Grafik Bölümü Başkanlığına atandı. 2004 yılında Goethe Enstitüsü bursu ile Almanya-Münih'e gitti. Aynı yıl HÜ, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. 2006'da KKTC, Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kuruluşunu gerçekleştirdi ve 2010 yılına kadar Dekanlığını yaptı. Akyüz ayrıca; içinde Türk sanatı tarihinde ilk defa bir dijital çalışmaya verilen “başarı” ödülü de dahil pek çok ödül aldı. Yurtiçi ve yurtdışında müzelerde, özel ve resmi koleksiyonlarda çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır. HÜ ve GSF Dekanlık görevinden 17 Ekim 2012’de ayrılan Akyüz; 18 Ekim 2012’den beri YDÜ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.


Vasili Hannanov (Ufa/Başkurdistan)

1956 yılında Başkurdistan’ın Oktyabrsk şehrinde doğdu. Ufa Güzel Sanatlar Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Rusya Ressamlar Birliği Başkanıdır. Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin başkanıdır. VX dergisinin başkanıdır. Ufa ve Moskova’da serbest çalışmalarına devam etmektedir.


Yuri Spiridonov (Yakutistan/Rusya)

1952 yılında Yakutya’da doğdu. 1979 yılında Rusya’nın Petersburg şehrinde A.İ.Gerçena adına Resim ve Grafik alanlarında eğitimini tamamladı. Yakutya Ressamlar Birliği’nin Başkan Yardımcılığı görevini, yürütmektedir. 2002 yılından bu yana “Çrgel” Sanat Galerisi’nin yöneticisi olarak çalışmaktadır.


Doç. Dr. Zuhal Arda (Konya/Türkiye)

Samsun’da doğdu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde Resim Alanında tamamladı. 2000 yılına kadar Konya’da çeşitli ilköğretim okullarında Resim öğretmenliği yaptı. 2000 yılında Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin kurucu müdürlüğüne 5 yıl süreyle yürüttü. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Öğr.Gör. olarak başladı. Halen aynı fakültede Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir

 
© Copyright 2016 SanARTworK
Son Güncelleme Tarihi : 26.11.2021

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content